ISOLATION

Extruded polystyrene

Foam extruded polystyrene is a thermally insulated material with evenly distributed and closed cells thet are waterproof, chemically resistant and aging-resistant. The product is supplied in milled surface - Carbon, or waffled - Synthos and Ravatherm, for better adhesion with glue to the material, straight edge. Available from 20 mm - 220 mm.

Use:

 • thermal protection of foundations, basements, roofs, floors, facades, and other.
  buy

Expanded polystyrene

It is one of the most used thermal insulating materials and will serve very well for sloping flat roofs. Its properties remain unchanged when used correctly. Available in white and gray - with graphite gives a product with better thermal insulation properties. Depending on the pressure, the stresses are divided into facade, roof and floor.

Use:

 • Insulation of flat and pitched roofs, facades, floors and ceilings
  buy

Kročejstop foli

KROČEJSTOP is a strip of extruded polyethylene with a closed cell structure. At a thickness of 2 and 3 mm, due to its elasticity, it compensates for minor irregularities under the floating floor.

USE:

 • impact sound insulation
 • it is inserted between the ceiling construction and the final floor layer
  buy           Technical sheet

KROČEJSTOP TAPE

Extendable strip capture the natural extensibility of building materials,especially when installing underfloor heating.Flexible filling of expansion gaps helps with possible damage especially of the peripheral walls,eliminate noise from floor.

USE:

 • pokládá se mezi stavební konstrukce (obvodové nebo vnitřní zdivo, sloupy, schodiště, rozvody procházející podlahou,...) a betonové podlahy
 • s PE fólií vytváří ideální přechod mezi dilatačním páskem a separační fólií
  buy           Technical sheet

Geotextilie PES PP

GEOTOP PES PP je netkaná geotextilie vyráběná ze 70%, čistého polyesteru (PES) a 30% čistého polypropylenu (PP). Vyrábí se technologií z náhodně orientovaných vláken spojených mechanickým vpichováním s následnou kalandrací (tepelným zažehlením).

Use:

 • ochrana, zpevnění, filtrace a separace jak v pozemním stavitelství, tak i u střešních konstrukcí
 • ochrana hydroizolací základů, konstrukcí a prvků v zemní i nadzemní stavbě, např. potrubí, k ochraně jezírkových fólií
 • v plochých střechách odděluje a chrání funkční vrstvy od jejich případného mechanického poškození
  buy           Technical sheet

Geotextilie PES

GEOTOP PES je mechanicky vpichovaná geotextilie bez následné tepelné úpravy, z recyklovaného polyesteru. Využití nachází ve velkém okruhu. Obecně jde o filtrační, separační ochrannou nebo drenážní vrstvu

Use:

 • oddělení jednotlivých vrstev u konstrukce příjezdových cest a chodníků
 • ochranná vrstva pod bazény
 • obalení drenážních trubek
 • skladba plochých střech a mnohé další
  buy           Technical sheet

Nopová fólie

NOPKA je nopová univerzální hydroizolační fólie, která je vyrobena z vysokohustotního polyethylenu HDPE.

Use:

 • trvalé odvětrání vlhkého zdiva - oddělení od okolního prostředí
 • separační vrstva do plochých střech
 • podklad základových desek, apod
  buy           Technical sheet

NOPKA GEO

je nopová fólie z vysokohustotního polyethylenu s nakašírovanou netkanou geotextilií, která zabraňuje zanášení prostorů mezi nopy a tím prodlužuje její maximální funkčnost. Tento sendvičový výrobek usnadňuje práci, díky fixované geotextilii k nopové fólii si textilie při zasypávání nesedá.

Use:

 • přikládá se ke svislé konstrukci plnou části nopů od zdiva (nosné konstrukce) tak, aby pohledově byla vidět geotextilie
  buy           Technical sheet

NOPKA PERFOR je ve vrcholcích kopulek prořezaná a díky tomu se v nich nedrží voda. Ta volně odtéká po spodní izolaci ven do vnitřních vpustí.

Use:

 • realizace zelených střech, drenážní vrstva otevřených balkonů, teras, střešních parkovišť, apod.
  Technical sheet

NOPKA DREN

v kopulkách zadržuje vodu, perforace je mimo kopulky, a tím dochází k udržování vlhkostní rovnováhy celé zelené střechy. Filtraci vody od zeminy zajišťuje geotextilie položená na drenážní rohoži. Do sklonu 5° není nutno kotvit. Pokládá se na hydroizolační střešní fólii.

Use:

 • zelené střechy, ve kterých slouží jako akumulační a drenážní vrstva

NOPKA interiér

s nakašírovanou síťovinou pro odvětrávání v interiéru. Nopy směrujeme ke konstrukci a připevňujeme talířovými hmoždinkami. Spoje provedeme pomocí oboustranně lepící butylkaučukové pásky, v místě, kde je absence síťoviny, tyto dvě plochy překryjeme.

Use:

 • vytvoření provětrávané mezery mezi stěnou a povrchovou úpravou interéru
  buy

Ztracené bednění Klenbos

Izoluje, odvětrává a šetří beton. Zabraňuje prostupu vlkhosti a radonu do stavby. Předností je systém kontinuálního proudění vzduchu v samotné konstrukci podlah. Z vrchní strany je neprodyšně uzavřena klenutými tvarovkami, po nasunutí jednotlivých lehkých dílců do sebe se stává samonosným a lze na něj aplikovat betonovou podlahovou vrstvu.

Use:

 • trvalá izolace proti vlhkosti podkladové konstrukce
 • rekonstrukce - výrazně přispívá k vysušení spodní stavby
 • novostavby - snadné vedení sítí
  buy           Technical sheet

Hydrotop

Nevyztužená, homogenní fólie, vyrobená na bázi měkčeného PVC. Fólie v tloušťce min 1,0 mm splňuje základní požadavky na protiradonovou bariéru a UV stabilitu. Fólie je odolná proti ropným produktům.

Use:

 • izolace proti zemní vlhkosti, tlakové a volně stékající vodě
 • izolace spodní stavby, základů, základových a podlahových desek
 • izolace vodních nádrží (není možné použít pro pitnou vodu)
  buy           Technical sheet

Hydroizolační pásy

Oxidované - tzv. klasické asfaltové pásy. Vynikají svojí dobrou zpracovatelností, nižší elasticitou a plasticitou. Doporučený přesah spojů je 10 cm.

Use:

 • parotěsná izolace, separační vrstva
 • střechy i zemní stavby

Modifikované - homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuku. Široké využití u hydroizolací staveb. Proti oxidovaným pásům mají mnohonásobně větší tažnost, vyšší bod měknutí povlakové hmoty.

Use:

 • hydroizolace plochých střech a spodních staveb

en_US
cs_CZ en_US