ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY

Zadavatel staveb musí zajistit proti pádu všechny volné okraje a výškové rozdíly větší než 1,5 m. Pro bezpečný přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu - 1,5 m od volného okraje, je nutné použít zádržné nebo záchytné systémy.

Bezpečnost osob je třeba řešit u volných okrajů střešních ploch, u vyústění šachet a světlíků, na plochách o velkém sklonu, v okolí nebezpečných technických zařízeních a podobně.

Nabídka Topsafe zahrnuje

  • kotvící body pro betonové, dřevěné, trapézové, sendvičové a ocelové konstrukce
  • kotvicí body pro práci v závěsu na laně
  • kotvící body pro šikmé střechy
  • zábradlí
  • systémy pro žebříky a průmysl
  • záchytné sítě pro stavebnictví

Pro správný projekční návrh je vždy rozhodující jak způsob předpokládaného provozu, respektive využití střechy, tak i způsob údržby střechy a zařízení na ní umístěných.

Nejčastějším řešením je použití kotvících bodů spojených montážním lanem. Maximální dovolená vzdálenost mezi těmito body je 7,5 m - 10 m. Montáž kotvících bodů je vhodné provádět před pokládkou tepelné izolace.

cs_CZ
cs_CZ