TAHOVÉ ZKOUŠKY

Nabízíme tahové zkoušky na fasádní zateplovací systémy a zateplovací systémy střešních plášťů. Správné určení typu a délky kotev je nezbytně nutné k bezvadné funkci střešního či obvodového pláště. Pokud by kotvící systém dostatečně nedržel, může dojít k totálnímu poškození, sesuvu či odtržení pláště.

U zateplení svislých konstrukcí je při výběru kotvících prvků nezbytně nutné znát podklad do kterého kotvíme. Vzhledem k tomu, že při dodatečném zateplení nelze přesně určit jednoduchou obhlídkou stav a povahu podkladu, je potřeba ke správnému určení hmoždinek provést na několika místech kontrolní tahové zkoušky. Ty nám určí počet, délku, typ kotev a popřípadě kotevní plán. Samozřejmě i při novostavbách nám tahová zkouška  jednoznačně určí typ a délku kotev a vyloučí omyl v návrhu.

Průběh tahové zkoušky

Technik provede obhlídku svislých konstrukcí určených k zateplení a provede minimálně pět zkušebních výtahů na 100 m². Dále nainstaluje kotvu do podkladu a poté pomocí měřícího přístroje, který zasune pod talířek kotvy, zvyšuje tah na hmoždinku a to až do meze, kdy dojde k vytržení. Naměřené hodnoty se porovnají s doporučenými hodnotami a o měření se vystaví protokol. U zateplení vodorovných konstrukcí je postup obdobný.

Tahová zkouška talířové hmoždinky na fasádě a zkouška kotvy střešního pláště

cs_CZ
cs_CZ