HYDROIZOLACE

Ztracené bednění Klenbos

Izoluje, odvětrává a šetří beton. Zabraňuje prostupu vlkhosti a radonu do stavby. Předností je systém kontinuálního proudění vzduchu v samotné konstrukci podlah. Z vrchní strany je neprodyšně uzavřena klenutými tvarovkami, po nasunutí jednotlivých lehkých dílců do sebe se stává samonosným a lze na něj apl

ikovat betonovou podlahovou vrstvu.

Použití:

  • trvalá izolace proti vlhkosti podkladové konstrukce
  • rekonstrukce - výrazně přispívá k vysušení spodní stavby
  • novostavby - snadné vedení sítí
  koupit           technický list

Hydrotop

Nevyztužená, homogenní fólie, vyrobená na bázi měkčeného PVC. Fólie v tloušťce min 1,0 mm splňuje základní požadavky na protiradonovou bariéru a UV stabilitu. Fólie je odolná proti ropným produktům.

Použití:

  • izolace proti zemní vlhkosti, tlakové a volně stékající vodě
  • izolace spodní stavby, základů, základových a podlahových desek
  • izolace vodních nádrží (není možné použít pro pitnou vodu)
  koupit           technický list

Hydrotop reflex

Nevyztužená, homogenní fólie, vyrobená na bázi měkčeného PVC se signální žlutou vrstvou. Fólie v tloušťce min 1,0 mm splňuje základní požadavky na protiradonovou bariéru a UV stabilitu. Fólie je odolná proti ropným produktům. Svrchní žlutá vrstva umožňuje detekovat poškození hydroizolační vrstvy v průběhu pokládky.

Použití:

  • izolace proti zemní vlhkosti, tlakové a volně stékající vodě
  • izolace spodní stavby, základů, základových a podlahových desek
  • izolace vodních nádrží (není možné použít pro pitnou vodu)
  koupit           technický list

Vážení obchodní partneři,

v termínu od 1.11. do 31.3. společnost BUILDING ELEMENTS s.r.o.
pozastavuje prodej produktů HYDROTOP BLACK
a to z důvodu aplikační teploty !!!!!

Děkujeme za pochopení.

cs_CZ
cs_CZ